Archive | December 16, 2017

Bài Tình Ca Mùa Đông – Winter’s Love Song

Bài Tình Ca Mùa Đông Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm trời giá Tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em vợi xa Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba Anh cố bước, đôi chân chậm quá! Để rồi sắp gặp nhau, mới biết em không đợi nữa Trời lại […]