Nửa Hồn Thương Đau – Half Of A Wounded Soul

Nửa Hồn Thương Đau

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt .
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình.

Tác giả: Nhạc Phạm Đình Chương, thơ Thanh Tâm Tuyền.

(English Version)

Half of a Wounded Soul

I close my eyes,
Let me catch a whiff of an ancient scent.
Let me return to my familiar poetic path.
Let me meet the old flame of my dreams.
Or was that just my fantasy?
I can hear my love dying inside of me.
I can hear my heart breaking,
And I will yearn for you as long as I live.

I close my eyes,
Oh! Why has half of my soul suddenly withered and died?
Oh! Why have we been so far apart for so long?
When can we go back and get to know each other again?
Where am I? Where are you?
Does the melancholy rain fill my sunken eyes with tears?

I close my eyes,
I can only see darkness on the horizon.
I have spent my whole life longing for you.
Oh, my lyrics and my tears!

Sometimes I want to believe in love,
Sometimes I want to believe in love,
Oh, the lonely people,
Oh, the people who cry alone.
Who cry alone.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nửa Hồn Thương Đau” Of Musician Phạm Đình Chương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: