Archive | January 23, 2019

The Prophet (12. Crime and Punishment)

The Prophet Kahlil Gibran 12. Crime and Punishment Then one of the judges of the city stood forth and said, Speak to us of Crime and Punishment.And he answered, saying:It is when your spirit goes wandering upon the wind,That you, alone and unguarded, commit a wrong unto others and therefore unto yourself.And for that wrong […]

Nhà Tiên Tri (12. Tội phạm và Hình phạt)

Nhà Tiên Tri  Kahlil Gibran 12. Tội phạm và Hình phạt Tiếp đó một trong những quan toà của đô thành bước lên, “Xin ngài nói cùng chúng tôi về Tội phạm và Hình phạt.” Và người đáp: Chính lúc linh hồn bạn lang thang trong gió. Là khi bạn dơn độc và không được […]

The Prophet (11. Buying and Selling)

The Prophet Kahlil Gibran 11. Buying and Selling And a merchant said, Speak to us of Buying and Selling.And he answered and said:To you the earth yields her fruit, and you shall not want if you but know how to fill your hands.It is in exchanging the gifts of the earth that you shall find […]

Nhà Tiên Tri (11. Mua và Bán)

Nhà Tiên Tri  Kahlil Gibran 11. Mua và Bán Rồi một người lái buôn nói, “Hãy nói cùng chúng tôi về Mua và Bán.” Và người đáp: Trái đất sinh quả ngọt cho các bạn, và bạn sẽ không thiếu thốn nếu biết làm cho mình đầy tay.  Chính là trong sự đổi trao những […]

The Prophet (10. Clothes)

The Prophet Kahlil Gibran 10. Clothes Then the weaver said, Speak to us of Clothes.And he answered:Your clothes conceal much of your beauty, yet they hide not the unbeautiful.And though you seek in garments the freedom of privacy you may find in them a harness and a chain.Would that you could meet the sun and […]

Nhà Tiên Tri (10. Áo Quần)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 10. Áo Quần Thế rồi một người thợ dệt nói, “Xin nói cho chúng tôi về Áo Quần.” Và người đáp: Quần áo che mất phần lớn vẻ đẹp của các bạn, song lại không che được chỗ không đẹp. Và dù qua quần áo bạn tìm kiếm tự do riêng […]