Archive | January 29, 2019

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 4)

THE TRUE STORY OF AH Q Lu Hsun CHAPTER 4 THE TRAGEDY OF LOVE There are said to be some victors who take no pleasure in a victory unless their opponents are as fierce as tigers or eagles: if their adversaries are as timid as sheep or chickens they find their triumph empty. There are […]

AQ Chính truyện (Chương 4)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 4 Có kẻ nói rằng: nhiều người thường ước ao gặp được đối thủ của mình khỏe như cọp, dữ như cắt, có thế thắng trận mới thỏa thích. Nhược bằng yếu như cừu, như gà con, thì dù có thắng cũng vô ích. Lại còn có những người, […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 3)

THE TRUE STORY OF AH Q Lu Hsun Chapter 3 A FURTHER ACCOUNT OF AH Q’S VICTORIES Although Ah Q was always gaining victories, it was only after he was favoured with a slap on the face by Mr. Chao that he became famous. After paying the bailiff two hundred cash he lay down angrily. […]

AQ Chính truyện (Chương 3)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 3 Tiếng rằng AQ bao giờ cũng “đắc thắng”, nhưng thật ra mãi đến ngày được Cụ Cố nhà họ Triệu tát cho mấy tát tai vào mặt thì y mới nổi tiếng hẳn.Đưa hai quan tiền rượu kỉnh bác khán xong xuôi rồi, AQ uất ức về nhà, […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 2)

Lu Hsun CHAPTER 2 A BRIEF ACCOUNT OF AH Q’S VICTORIES In addition to the uncertainty regarding Ah Q’s surname, personal name, and place of origin, there is even some uncertainty regarding his “background.” This is because the people of Weichuang only made use of his services or treated him as a laughing-stock, without ever […]

AQ Chính truyện (Chương 2)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 2 AQ không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến “hành trạng” trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi đối với A Q xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y ra làm trò cười […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 1)

THE TRUE STORY OF AH Q Lu Hsun CHAPTER 1 INTRODUCTION For several years now I have been meaning to write the true story of Ah Q. But while wanting to write I was in some trepidation, too, which goes to show that I am not one of those who achieve glory by writing; for […]

AQ Chính truyện (Chương 1)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn Trương Chính dịch CHƯƠNG 1 Tôi có ý viết cho chú AQ một pho chính truyện đã mấy năm trời nay rồi, nhưng một đằng tính viết, một đằng lại ngần ngại. Điều đó đủ chứng tỏ rằng tôi chẳng có tư cách một nhà “lập ngôn” tí nào. Chả […]