Archive | January 16, 2019

Wuthering Heights (Chapter 21)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 21 I led my young lady out: she was too glad of her escape to resist; the other followed, and Mr. Heathcliff had the room to himself till dinner.  I had counselled Catherine to dine up-stairs; but, as soon as he perceived her vacant seat, he sent me to call […]

Đồi Gió Hú (Chương 21)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 21: ELLEN DEAN KẾT THÚC CÂU CHUYỆN: CÁI CHẾT CỦA HEATHCLIFF Đến chiều, ông ta đi vắng, nhưng rồi lại bất ngờ quay về. Lúc ấy Cathy và Hareton đang ngồi trong chính sảnh đọc sách, và cả hai đều ngẩng đầu lên nhìn ông, thầm hỏi không biết […]

Wuthering Heights (Chapter 20)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 20 I was summoned to Wuthering Heights, within a fortnight of your leaving us, she said; and I obeyed joyfully, for Catherine’s sake. My first interview with her grieved and shocked me: she had altered so much since our separation.  Mr. Heathcliff did not explain his reasons for taking a […]

Đồi Gió Hú (Chương 20)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 20: HARETON VÀ CATHY KẾT BẠN Tôi được lệnh sang trại Đồi hai tuần sau khi ông rời Ấp, ông Lockwood ạ. Tôi vui vẻ tuân theo lời vì muốn được giúp đỡ Cathy, nhưng tôi rất đau buồn và sửng sốt khi vừa trông thấy cô, vì cô […]

Wuthering Heights (Chapter 19)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 19 Yesterday was bright, calm, and frosty.  I went to the Heights as I proposed: my housekeeper entreated me to bear a little note from her to her young lady, and I did not refuse, for the worthy woman was not conscious of anything odd in her request.  The front […]

Đồi Gió Hú (Chương 19)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 19: ÔNG LOCKWOOD KỂ VỀ HAI LẦN SANG THĂM TRẠI ĐỒI GIÓ HÚ KẾ THEO Ấy đó là vào một buổi sáng băng giá yên tĩnh và chan hòa ánh nắng. Tôi lên đường đi gặp những người sống bên trại đồi. Khi tôi sắp sửa đi thì Ellen […]

Wuthering Heights (Chapter 18)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 18 The evening after the funeral, my young lady and I were seated in the library; now musing mournfully—one of us despairingly—on our loss, now venturing conjectures as to the gloomy future. We had just agreed the best destiny which could await Catherine would be a permission to continue resident […]

Đồi Gió Hú (Chương 18)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 18: CATHY BỊ ĐƯA VỀ LẠI ĐỒI GIÓ HÚ Sau đấy, Cathy kể cho tôi nghe về cuộc trốn chạy khỏi trại Đồi của cô. Cô đã nghe thấy giọng nói của mấy người bên Ấp sang hỏi tìm cô và rất tuyệt vọng khi nghe Heathcliff xua họ […]