Archive | January 12, 2019

Wuthering Heights (Chapter 15)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 15 Summer drew to an end, and early autumn: it was past Michaelmas, but the harvest was late that year, and a few of our fields were still uncleared.  Mr. Linton and his daughter would frequently walk out among the reapers; at the carrying of the last sheaves they stayed […]

Đồi Gió Hú (Chương 15)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 15: NHỮNG CUỘC THĂM VIẾNG BÍ MẬT CỦA CATHY Thu sang, ông Linton bị cảm lạnh rất nặng, phải nằm liệt trong nhà hàng tuần liền. Cathy, vốn rất buồn bã từ sau chuyện trao đổi thư từ với Linton phải chấm dứt, giờ đây chỉ còn quan tâm […]

Wuthering Heights (Chapter 14)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 14 We had sad work with little Cathy that day: she rose in high glee, eager to join her cousin, and such passionate tears and lamentations followed the news of his departure that Edgar himself was obliged to soothe her, by affirming he should come back soon: he added, however, […]

Đồi Gió Hú (Chương 14)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 14: CATHY GẶP LẠI HAI NGƯỜI ANH EM HỌ Bá năm nữa lại trôi qua êm đềm đối với chúng tôi tại ấp Thrushcross. Vì ngày sinh nhật của Cathy cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô, nên vào ngày ấy, không có một cuộc vui nào diễn […]