Archive | January 9, 2019

Wuthering Heights (Chapter 13)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 13 A letter, edged with black, announced the day of my master’s return. Isabella was dead; and he wrote to bid me get mourning for his daughter, and arrange a room, and other accommodations, for his youthful nephew.  Catherine ran wild with joy at the idea of welcoming her father […]

Đồi Gió Hú (Chương 13)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 13: BÉ LINTON GẶP CHA Hôm sau chúng tôi nhận được một bức thư viền đen; trong thư cậu Edgar báo là em gái cậu, Isabella, đã qua đời và cậu sắp trở về cùng với đứa bé trai. Cathy mừng quýnh lên với ý nghĩ là ba sắp […]

Wuthering Heights (Chapter 12)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 12 The twelve years, continued Mrs. Dean, following that dismal period were the happiest of my life: my greatest troubles in their passage rose from our little lady’s trifling illnesses, which she had to experience in common with all children, rich and poor.  For the rest, after the first six […]

Đồi Gió Hú (Chương 12)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 12: CATHY PHÁT HIỆN RA ĐỒI GIÓ HÚ Mười hai năm tiếp theo là những năm hạnh phúc nhất đời tôi, những nỗi lo phiền duy nhất mà tôi gặp chỉ là những lần bé Cathy bị ốm. Cô bé lớn nhanh như thổi và rất khỏe mạnh, cô […]