Archive | January 2019

Withering Heights (Chapter 16)

Withering Heights Emily Bronté Chapter 16 ‘These things happened last winter, sir,’ said Mrs. Dean; ‘hardly more than a year ago.  Last winter, I did not think, at another twelve months’ end, I should be amusing a stranger to the family with relating them!  Yet, who knows how long you’ll be a stranger?  You’re too […]

Đồi Gió Hú (Chương 16)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 16: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TRÊN ĐỒNG HOANG Khi Linton nhận được thư báo những tin này, cậu viết thư trả lời rằng vì cha Cathy cấm cô đến thăm Đồi, cho nên cha cậu cũng cấm cậu sang bên Ấp. Theo như những định sẵn thì sang hè […]

Wuthering Heights (Chapter 15)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 15 Summer drew to an end, and early autumn: it was past Michaelmas, but the harvest was late that year, and a few of our fields were still uncleared.  Mr. Linton and his daughter would frequently walk out among the reapers; at the carrying of the last sheaves they stayed […]

Đồi Gió Hú (Chương 15)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 15: NHỮNG CUỘC THĂM VIẾNG BÍ MẬT CỦA CATHY Thu sang, ông Linton bị cảm lạnh rất nặng, phải nằm liệt trong nhà hàng tuần liền. Cathy, vốn rất buồn bã từ sau chuyện trao đổi thư từ với Linton phải chấm dứt, giờ đây chỉ còn quan tâm […]

Wuthering Heights (Chapter 14)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 14 We had sad work with little Cathy that day: she rose in high glee, eager to join her cousin, and such passionate tears and lamentations followed the news of his departure that Edgar himself was obliged to soothe her, by affirming he should come back soon: he added, however, […]

Đồi Gió Hú (Chương 14)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 14: CATHY GẶP LẠI HAI NGƯỜI ANH EM HỌ Bá năm nữa lại trôi qua êm đềm đối với chúng tôi tại ấp Thrushcross. Vì ngày sinh nhật của Cathy cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô, nên vào ngày ấy, không có một cuộc vui nào diễn […]

Wuthering Heights (Chapter 13)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 13 A letter, edged with black, announced the day of my master’s return. Isabella was dead; and he wrote to bid me get mourning for his daughter, and arrange a room, and other accommodations, for his youthful nephew.  Catherine ran wild with joy at the idea of welcoming her father […]

Đồi Gió Hú (Chương 13)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 13: BÉ LINTON GẶP CHA Hôm sau chúng tôi nhận được một bức thư viền đen; trong thư cậu Edgar báo là em gái cậu, Isabella, đã qua đời và cậu sắp trở về cùng với đứa bé trai. Cathy mừng quýnh lên với ý nghĩ là ba sắp […]

Wuthering Heights (Chapter 12)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 12 The twelve years, continued Mrs. Dean, following that dismal period were the happiest of my life: my greatest troubles in their passage rose from our little lady’s trifling illnesses, which she had to experience in common with all children, rich and poor.  For the rest, after the first six […]

Đồi Gió Hú (Chương 12)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 12: CATHY PHÁT HIỆN RA ĐỒI GIÓ HÚ Mười hai năm tiếp theo là những năm hạnh phúc nhất đời tôi, những nỗi lo phiền duy nhất mà tôi gặp chỉ là những lần bé Cathy bị ốm. Cô bé lớn nhanh như thổi và rất khỏe mạnh, cô […]