Archive | October 10, 2019

Ru Tình – Lullaby of Love

Ru Tình Ru em đầu con gió Em hong tóc bên hồ Khi sen hồng mới nở Nụ đời ôi thơm quá Ru em tình khi nhớ Ru em tình lúc xa Ru cho bầy lá nhỏ Rụng đầy một mùa Thu Ru khi mùa mưa tới Ru em mãi yêu người Ru em hoài […]