Archive | October 16, 2019

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui – Simple Pleasures

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười tựa lá bay Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu […]