Archive | October 1, 2019

Gone with the wind (Chapter 48)

Chapter 48 She did have fun, more fun than she had had since the spring before the war. New Orleans was such a strange, glamorous place and Scarlett enjoyed it with the headlong pleasure of a pardoned life prisoner. The Carpetbaggers were looting the town, many honest folk were driven from their homes and did […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 48)

Chương 48 Quả là Xcarlett đã vui chơi thoải mái. Kể từ mùa xuân trước chiến tranh đến bây giờ, nàng chưa có dịp nào được vui chơi thỏa thích như vậy. Niu Orlêan là một nơi kỳ lạ, đầy sức quyến rũ và Xcarlett tận hưởng dịp này với niêm say sưa xả láng […]