Archive | October 12, 2019

Gone with the wind (Chapter 54)

Chapter 54 Safe in her room again, Scarlett fell on the bed, careless of her moire dress, bustle and roses. For a time she could only lie still and think of standing between Melanie and Ashley, greeting guests. What a horror! She would face Sherman’s army again rather than repeat that performance! After a time, […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 54)

Chương 54 Trở lại phòng riêng, yên trí không còn gì đe dọa, Xcarlett gieo mình xuống giường, chẳng buồn để ý đến chiếc áo dài đẹp có vân sóng với kiểu xếp nếp thành búi sau lưng cùng những bông hồng bằng nhung. Trong một lúc, nàng chỉ có thể nằm yên và nhớ […]

Gone with the wind (Chapter 53)

Chapter 53 It was Ashley’s birthday and Melanie was giving him a surprise reception that night. Everyone knew about the reception, except Ashley. Even Wade and little Beau knew and were sworn to secrecy that puffed them up with pride. Everyone in Atlanta who was nice had been invited and was coming. General Gordon and […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 53)

Chương 53 Đó là dịp sinh nhật của Ashley và để dành cho chàng một bất ngờ, tối hôm ấy, Melanie tổ chức một buổi chiêu đãi. Chuyện này, mọi người đều biết cả trừ Ashley. Ngay cả Uêđ và bé Biu cũng biết, chúng phổng mũi tự hào khi được người lớn bảo thề […]