Archive | August 20, 2018

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 14)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 14 Spring Freshet In the middle of night Laura sat straight up in bed. She had never heard anything like the roaring at the door. ’Pa! Pa, what’s that? she screamed. ”Sound like the creek,” he said jumping out of bed. He opened the door, and the […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 14)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 14  CƠN LŨ MÙA XUÂN Khoảng nửa đêm, Laura bỗng ngồi thẳng dậy trên giường. Cô chưa từng bao giờ nghe thấy một điều gì ầm ĩ như gào thét ở ngoài cửa. Cô hét thất thanh: – Bố ơi! Bố, chuyện gì vậy? Bố bước khỏi […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 13)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 13 A MERRY CHRISTMAS Next morning, snow was in the air. Hard bits of snow were leaping and whirling in the howling wind. Laura could not go out to play. In the stable, Spot and Pete and Bright stood all day long, eating the hay […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 13)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 13  GIÁNG SINH VUI VẺ Sáng  hôm sau, tuyết đầy trong không khí. Những mảng tuyết quay cuồng xoay tít trong gió đang gào hú. Laura không thể chơi ở ngoài trời. Trong chuồng, Spot cùng Pete và Bright đứng chôn chân trọn ngày ăn cỏ khô […]