Archive | August 28, 2018

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 10)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 10 The Wonderful Afternoon Early every morning while Laura washed the breakfast dishes, she could look through the open door and see the men leaving the boarding shanty and going to the thatched stable for their horses. Then there was a rattling of harness and […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 10)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10 BUỔI CHIỀU TUYỆT VỜI Mỗi sáng sớm trong lúc rửa chén dĩa, Laura có thể nhìn qua khung cửa mở để thấy đám công nhân rời quán ăn tới khu chuồng ngựa lợp mái cỏ. Rồi nổi lên tiếng huyên náo trò chuyện, hò hét và […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 9)

UBy The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 9 Horse Thieves One night at supper Pa spoke hardly at all. He only answered questions. At last Ma asked, “Aren’t you feeling well, Charles?” “I’m all right, Caroline,” Pa answered. “Then what is the matter?” Ma demanded. “Nothing,” Pa said. “Nothing to worry you […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương9)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9  NHỮNG KẺ TRỘM NGỰA Một đêm vào giờ ăn tối, Bố lên tiếng hết sức khó khắn. Bố chỉ trả lời những câu hỏi. Cuối cùng Mẹ hỏi: – Charles, anh không được khoẻ hả? Bố đáp: – Anh vẫn bình thường, Caroline. Mẹ hỏi: – […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 8)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 8 Silver Lake The sun had not yet risen next morning when Laura let down the pail into the shallow well by Silver Lake. Beyond the lake’s eastern shore the pale sky was bordered with bands of crimson and gold. Their brightness stretched around the […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 8)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 8 – HỒ NƯỚC BẠC Sáng hôm sau, khi Laura đưa chiếc xô xuống chiếc giếng cạn bên hồ Nước Bạc, mặt trời còn chưa mọc. Bên kia bờ hồ phía đông, những dãy mây đỏ tía và vàng rực viền quanh nền trời màu xanh nhạt. […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 7)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 7 The West Begins Early next morning they were all in the wagon again. It had not been unloaded so everything was ready to go. Nothing was left of the camp but Aunt Docia’s shanty. Over the worn-out grass and the dead spots where shanties […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 7)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 7  ĐI VÀO MIỀN TÂY Sáng  sớm hôm sau, tất cả lại ngồi trên xe. Đồ đạc không chuyển xuống nên đã sẵn sàng khởi hành. Khu trại chẳng còn lại gì ngoại trừ nhà lán của cô Docia. Trên mảnh đất kho cỏ úa đã dựng […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 6)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 6 The Black Ponies Sunshine, coming through the canvas onto Laura’s face, woke her. She opened her eyes just as Lena opened hers, and looking at each other they laughed. “Hurry up! We’re going for the washing!” Lena sang out, jumping up. They hadn’t undressed, […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 6)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 6  NHỮNG CON NGỰA Ô nh sáng xuyên qua lều bạt dọi thẳng vào mặt Laura đánh thức cô dậy. Cô mở mắt đúng lúc Lena mở mắt và cả hai nhìn nhau cười: Lena vùng dậy nói: – Mau lên! Mình sẽ mang đồ đi giặt! […]