Archive | August 11, 2018

Trên Bờ Suối Plum (Chương 5)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 5 CON VẬT LẠ LÙNG Trọn ngày hôm sau, Laura nhớ lại. Cô nhớ lại vùng nước sâu mát lạnh dưới bóng của những hàng liễu cao vút. Cô nhớ lại rằng cô không được phép tới gần đó. Bố vắng nhà, Mary ngồi với mẹ trong […]