Archive | August 9, 2018

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 1)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder CHAPTER 1 THE DOOR IN THE GROUND The dim wagon track went no farther on the prairie, and Pa stopped the horses. When the wagon wheels stopped turning, Jack dropped down in the shade between them. His belly sank on the grass and his front legs stretched out. His […]

Tập 4 – Trên Bờ Suối Plum (Chương 1)

Tập 4 – Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 1  KHUÔN CỬA DƯỚI ĐẤT Vết xe mờ nhạt kéo xa mãi trên đồng cỏ cho tới khi bố dừng ngựa lại. Bánh xe vừa ngừng quay là Jack lập tức buông mình xuống giữa bóng mát dưới thùng xe. Nó xoải chân nằm […]

Farmer Boy (Chapter 29)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 29 FARMER BOY Mr. Paddock met Almanzo and Father outside the bank. He told Father that he had something in mind. “I’ve been meaning to speak about it for some little time,” he said. “About this boy of yours.” Almanzo was surprised. “You ever think of making a wheelwright out of him?” Mr. Paddock asked. “Well, no,” […]

Cậu Bé Quê (Chương 29)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 29  CẬU BÉ QUÊ Ông Paddock gặp Almanzo và ba ở phía ngoài ngân hàng. Ông ta nói với ba là ông ta vừa mới nảy ra một ý nghĩ. Ông ta nói: – Tôi muốn nói về điều này một chút thôi. Về thằng nhỏ này của […]

Farmer Boy (Chapter 28)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 28 MR. THOMPSON’S POCKETBOOK Father had so much hay that year that the stock could not eat it all, so he decided to sell some of it in town. He went to the woods and brought back a straight, smooth ash log. He hewed the bark from it, and then with a wooden maul he […]

Cậu Bé Quê (Chương 28)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 28  CHIẾC VÍ CỦA ÔNG THOMPSON Năm đó, ba có dư quá nhiều cỏ khô, bò ngựa không thể nào ăn hết nên ba quyết định đem lên thành phố bán bớt. Ba vào rừng, đem về một khúc tần bì thẳng, nhẵn nhụi. Ba đẽo hết lớp […]

Farmer Boy (Chapter 27)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 27 WOOD-HAULING When school opened as usual, that January, Almanzo did not have to go. He was hauling wood from the timber. In the frosty cold mornings before the sun was up, Father hitched the big oxen to the big bobsled and Almanzo hitched the yearlings to his bobsled. Star and Bright […]

Cậu Bé Quê (Chưuơng 27)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 27  KÉO GỖ Tháng Giêng năm đó khi trường học khai giảng như thường lệ, Almanzo không phải đi học. Cậu đang kéo gỗ trong rừng. Vào những buổi sáng lạnh cóng, trước lúc mặt trời mọc, ba đóng con bò đực vào cỗ xe trượt lớn còn […]