Archive | August 5, 2018

Farmer Boy (Chapter 21)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 21 COUNTY FAIR Early in the frosty morning they all set out for the Fair. All of them were dressed up in their Sunday clothes except Mother. She wore her second-best and took an apron, for she was going to help with the church dinner. Under the back buggy-seat was the […]

Cậu Bé Quê (Chương 21)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 21  HỘI CHỢ ĐỊA PHƯƠNG Rất sớm trong buổi sáng lạnh giá, cả nhà đã chuẩn bị lên đường dự Hội Chợ. Mọi người đều mặc quần áo ngày chủ nhật, ngoài trừ má. Má mặc quần áo bình thường và mang theo tạp dề vì má sẽ […]

Farmer Boy (Chapter 20)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 20 LATE HARVEST Now the harvest moon shone round and yellow over the fields at night, and there was a frosty chill in the air. All the corn was cut and stood in tall shocks. The moon cast their black shadows on the ground where the pumpkins lay naked above their withered leaves. […]

Cậu Bé Quê (Chương 20)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 20  VỤ MÙA MUỘN Lúc này trăng mùa gặt tròn vành vạnh suốt đêm toả sáng trên các cánh đồng và không khí đã hơi se lạnh. Tất cả lúa đã cắt xong và đứng trong các tụ dựng cao. Ánh trăng in bóng những tụ lú trên […]

Farmer Boy (Chapter 19)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 19 EARLY HARVEST Now it was haying-time. Father brought out”the scythes, and Almanzo turned the grindstone with one hand and poured a little stream of water on it with the other hand, while Father held the steel edges delicately against the whirring stone. The water kept the scythes from getting too hot, while […]

Cậu Bé Quê (Chương 19)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 19  VỤ MÙA SỚM Đã vào thời điểm cắt cỏ. Ba lấy những chiếc liềm cán dài ra và Almanzo một tay quay hòn đá mài, tay kia xối nước lên trong lúc ba giữ cho những chiếc lưỡi thép chạm nhẹ vào hòn đá đang kêu vo […]