Archive | August 10, 2018

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 4)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder CHAPTER 4 DEEP WATER In the dugout Laura and Mary took off all their clothes and over their bare skins they put on old patched dresses. Ma tied on her sunbonnet, Pa took Carrie on his arm, and they all set out. They went past the cattle path and […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 4)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 4  NƯỚC SÂU Trong căn nhà hầm, Laura và Mary trút bỏ hết quần áo để khoác lên lớp da trần những bộ đồ cũ vá lại. Mẹ buộc lại dây nón, còn bố bồng bé Carrie và tất tả ra đi. Mẹ đi qua lối mòn […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 3)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder CHAPTER 3 RUSHES AND FLAGS Every morning after Mary and Laura had done the dishes, made their bed and swept the floor, they could go out to play. All around the door the morning-glory flowers were fresh and new, springing with all their might out of the green […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 3)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 3  CỎ ỐNG VÀ CỎ LƯỠI BÀO Mỗi buổi sáng, sau khi rửa chén đĩa, dọn giường, quét nhà xong, Mary và Laura được ra ngoài chơi. Bọc quanh khung cửa ra vào, những dải hoa bìm bìm mới nở tươi rói vươn lên trên những cụm […]

On The Bamks Of Plum Creek (Chapter 2)

On The Bamks Of Plum Creek Laura  Ingalls Wilder CHAPTER 2 THE HOUSE IN THE GROUND Early in the morning Pa helped Mr. Hanson move the wagon bows and cover onto Mr. Hanson’s wagon. Then they brought everything out of the dugout house, up the bank, and they packed it in the covered wagon. Mr. Hanson offered to help […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 2)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 2  CĂN NHÀ HẦM Sáng sớm Bố đã lo giúp chuyển dàn khung mui và mui xe qua cỗ xe của ông Hanson. Sau đó, hai người mang hết đồ đạc ra khỏi căn nhà hầm đưa lên bờ đất rồi chất vào thùng cỗ xe buông […]