Archive | August 7, 2018

Farmer Boy (Chapter 25)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 25 THRESHING The wind howled and the snow whirled and a mournful sound came from the cedars. The skeleton apple trees rattled their branches together like bones. All outdoors was dark and wild and noisy. But the solid, strong barns were quiet. The howling storm beat upon them, but the barns stood undisturbed. They kept their […]

Cậu Bé Quê (Chương 25)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 25  ĐẬP LÚA Gió gầm hú và tuyết cuốn bay tạo thành một âm thành ảm đạm dội lại từ những cây tuyết tùng. Những nhánh cây khẳng khiu như các lóng xương khua đập vào nhau trên những cây táo chỉ còn mang hình thù của những […]

Farmer Boy (Chapter 24)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 24 THE LITTLE BOBSLED Snow was falling next morning when Almanzo rode with Father to the timber lot. Large feathery flakes made a veil over everything, and if you were alone and held your breath and listened, you could hear the soft, tiny sound of their falling. Father and Almanzo tramped through […]

Cậu Bé Quê (Chương 24)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 24  CỖ XE TRƯỢT NHỎ Sáng hôm sau, khi Almanzo theo ba vào khu rừng cây, tuyết còn đang rơi. Những bông tuyết lớn nhẹ như lông chim tạo thành một màn che phủ mọi vật và nếu đi một mình thì có thể nghe rõ tiếng rơi […]

Farmer Boy (Chapter 23)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 23 COBBLER Mother was worrying and scolding because the cobbler had not come. Almanzo’s moccasins were worn to rags, and Royal had outgrown last year’s boots. He had slit them all around to get his feet in them. Their feet ached with cold, but nothing could be done until the cobbler came. It was […]

Cậu Bé Quê (Chương 23)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 23  NGƯỜI THỢ SỬA GIÀY Má lo lắng và cằn nhằn vì người thợ sửa giày không đến. Đôi giày da của Almanzo đã rách còn đôi ủng của Royal thì chật từ năm ngoái. Cậu phải bỏ vào một chỗ và đi chân đất. Chân cậu nhức […]