Archive | August 23, 2018

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 20)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 20 School Monday morning came. As soon as Laura and Mary had washed the breakfast dishes, they went up the ladder and put on their Sunday dresses. Mary’s was a blue-sprigged calico, and Laura’s was red-sprigged. Ma braided their hair very tightly and bound the […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 20)

Trên Bờ Suối Plum Plaira Ingalls Wilder CHƯƠNG 20  TRƯỜNG HỌC Sáng thứ hai đã tới. Ngay sau khi rửa chén đĩa trong bữa ăn sáng, Laura và Mary chạy ngay lên cầu thang, mặc những bộ đồ dành riêng cho ngày chủ nhật. Áo của Mary in hình những cánh hoa màu xanh lơ, […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 19)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 19 The Fish-Trap The more Laura was told about school, the more she did not want to go there. She did not know how she could stay away from the creek all day long. She asked, “Oh, Ma, do I have to?” Ma said that […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 19)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 19  CÁI BẪY CÁ Càng được nói về trường học, Laura càng không muốn tới đó. Cô không biết bằng cách nào cô có thể ở xa dòng suối trọn ngày. Cô hỏi: – Ôi, mẹ, con phải tới trường hả? Mẹ nói một cô gái lớn […]

On The Banks Of Plum (Chapter 18)

On The Banks Of Plum Laura Ingalls Wilder Chapter 18 The Old Crab and the Bloodsuckers When Laura jumped out of bed in the morning, her bare feet landed on a smooth, wooden floor. She smelled the piny smell of boards. Overhead was the slanting roof of yellow-bright shingles and the rafters holding them up. […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 18)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 18  CON CUA GIÀ & CON ĐỈA Khi Laura nhảy xuống giường, các bàn chân trần của cô đập trên mặt sàn gỗ nhẵn bóng. Cô ngửi thấy mùi thơm gỗ thông toát ra từ những tấm ván. Trên cao, chiếc mái nghiêng bằng ván mỏng vàng […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 17)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 17 Moving  In In the sunny morning Ma and Laura helped carry everything from the dugout up to the top of the bank and load it in the wagon. Laura hardly dared look at Pa; they were bursting with the secret surprise for Ma. Ma […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 17)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 17 CHUYỂN VÀO NHÀ Buổi sáng nắng ráo, mẹ và Laura phụ mang mọi thứ từ căn nhà hầm lên đỉnh bờ đất để chất vào xe. Laura không dám nhìn bố vì cả hai đang nôn nóng về chuyện bất ngờ kinh ngạc dành cho mẹ. […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 16)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 16 The Wonderful House The creek went down. All at once the days were warm, and early very morning Pa went to work the wheat-field with Sam and David, the Christmas horses. ”I declare,” Ma said, “you’re working that ground to death and killing yourself.” […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 16)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 16  CĂN NHÀ KỲ DIỆU Nước suối đã hã xuống. Lập tức ngày trở nên ấm áp và mỗi buổi sáng từ tinh mơ, bố đã tới đồng lúa cầu những con ngựa Giáng sinh Sam và David. Mẹ nói: – Em cho rằng anh đang làm […]