Archive | August 15, 2018

Trên Bờ Suối Plum (Chương 10)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10  BẦY BÒ TRONG CỎ KHÔ Mùa hè đã qua, mùa đông đang tới và đã tới lúc bố thực hiện một chuyến đi về thị trấn. Vùng này thuộc Minnesota và thị trấn ở rất gần, đi về chỉ trong một ngày nên mẹ đi cùng […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương9)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9  THỜI TIẾT CHÂU CHẤU Lúc này những bụi mận hoang dọc suối Plum đang chín. Mận là một loại cây thấp. Chúng mọc chen vào với nhiều cành nhỏ quấn quýt chĩu nặng những quả mận mọng nước dưới lớp vỏ ngoài căng mịn. Cả một […]