Archive | August 6, 2018

Farmer Boy (Chapter 22)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 22 FALL OF THE YEAR “Wind’s in the north,” Father said at breakfast. “And clouds coming up. We better get the beechnuts in before it snows.” The beech trees grew in the timber lot, two,miles away by the road, but only half a mile across the fields. Mr. Webb was a good […]

Cậu Bé Quê (Chương 22)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 22  MÙA THU TRONG NĂM – Gió bấc thổi rồi! Lúc ăn điểm tâm, ba nói và tiếp: – Mây đang dồn tới. Tốt hơn là nên đi lấy hạt dẻ gai trước khi có tuyết. Cây dẻ gai mọc trong những vùng cây lớn cách đường chừng […]