Archive | August 25, 2018

On The Banks Of Plum (Chapter 31)

On The  Banks Of Plum  Laura Ingalls Wilder Chapter 31 Surprise That was another mild winter without much snow. It was still grasshopper weather. But chill winds blew, the sky was gray, and the best place for little girls was in the cosy house. Pa was gone outdoors all day. He hauled logs and chopped […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 31)

Trên Bờ Suối Plum  Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 31  BẤT NGỜ Đó là mùa đông dễ chịu không có nhiều tuyết. Vẫn còn thời tiết châu chấu, nhưng có nhiều cơn gió lạnh, trời luôn u ám nên chỗ chơi tốt nhất cho các cô bé là trong căn nhà ấm áp. Bố vắng nhà […]

On The Banks Of Plum Cteek (Chapter 30)

On The Banks a Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 30 Going To Town How they hurried and scurried then! They dressed in their winter best, bundled up in coats and shawls, and climbed into the wagon. The sun shone bright and the frosty air nipped their noses. Sleet sparkled on the frozen-hard ground. […]

Trên Bờ Suổi Plum (Chương 30)

Trên Bờ Suổi Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 30  ĐI PHỐ ả nhà đều lăng xăng hối hả. Tất cả đều mặc những bộ đồ tốt nhất dành cho mùa đông, choàng thêm áo khoác, khăn san và leo lên xe. Mặt trời chiếu sáng nhưng không khí đầy sương giá vẫn làm nhức mũi. […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 29)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 29 The Darkest Hour Is Just Before Dawn Now the winds blew cooler and the sun was not so hot at noon. Mornings were chilly, and the grasshoppers hopped feebly until the sunshine warmed them. One morning a thick frost covered the ground. It coated […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 29)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 29  GIỜ ĐEN TỐI TRƯỚC LÚC BÌNH MINH Lúc này gió thổi lạnh hơn và nắng không còn quá nóng vào buổi trưa. Buổi sáng giá buốt và đám châu chấu nhảy nhót một cách yếu ớt cho tới lúc nắng sưởi ấm cho chúng. Một buổi […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 28)

On The Banks Of Plum Creek  Laura Ingalls Wilder Chapter 28 The Letter All day long Laura missed Pa, and at night when the wind blew lonesomely over the dark land, she felt hollow and aching. At first she talked about him; she wondered how far he had walked that day; she hoped his old, […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 28)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 28  LÁ THƯ Suốt ngày, Laura luôn nhớ bố và về đêm cô cảm thấy trống rỗng, dau nhức khi nghe tiếng gió thổi đơn độc qua vùng đất tối đen. Lúc đầu, cô hay nói về bố. Cô hỏi lúc này bố đang ở cách xa […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 27)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 27 Rain Everything was flat and dull when Pa was gone. Laura and Mary could not even count the days till he would come back. They could only think of him walking farther and farther away in his patched boots. Jack was a sober dog […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 27)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 27  MƯA Mọi thứ đều tẻ nhạt và buồn chán khi bố vắng mắt, Laura và Mary không còn tính nổi ngày tháng cho tới khi bố trở về. Các cô chỉ nghĩ tới việc bố cứ phải đi xa mãi với những chiếc ủng vá chằng […]