Archive | August 3, 2018

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (32)

Thư Tình Gửi Một Người (32) Tác Giả: Trịnh Công Sơn 5/2/1965 Ánh, Anh đã hiểu được Ánh và bây giờ càng cảm thấy không thể để mất Ánh được. Cho anh tạ tội một lần và từ đây Ánh sẽ được xem như một loài chim hồng thần thoại bay trên vùng – ăn […]

Farmer Boy (Chapter 17)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 17 SUMMER-TIME The sunshine was hotter now, and all the green things grew quickly. The corn thrust its rustling, narrow leaves waist- high; Father plowed it again, and Royal and Almanzo hoed it again. Then the corn was laid by. It had gained so much advantage against the weeds that it could hold […]

Cậu Bé Quê (Chương 17)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 17  MÙA HÈ Lúc này nắng nóng hơn và mọi thứ màu xanh đều lớn mau. Bắp đang trổ những cọng lá dài luôn xào xạc và ba lại cày xới đất để Royal và Almanzo cuốc vun thêm. Rồi bắp hồi phục, giành lại ưu thế chống […]

Farmer Boy (Chapter16)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 16 INDEPENDENCE DAY Almanzo was eating breakfast before h emembered that this was the Fourth of July. He felt more cheerful. It was like Sunday morning. After breakfast he scrubbed his face with soft-soap till it shone, and he parted his wet hair and combed it sleekly down. He put on his […]

Cậu Bé Quê (Chương 16)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 16  NGÀY QUỐC KHÁNH Almanzo ngồi vào bàn ăn bữa sáng trước khi kịp nhớ ra hôm ấy là ngày mồng Bốn tháng Bảy. Cậu cảm thấy vui hơn. Hôm ấy giống như một buổi sáng chủ nhật. Sau khi ăn sáng, cậu rửa mặt bằng xà phòng […]