Archive | August 18, 2018

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 11)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 11 RUNAWAY All that long, quiet afternoon they stayed in the dugout. The cattle did not come back to the hay-stacks. Slowly the sun went down the western sky. Soon it would be time to meet the cattle at the big gray rock, and Laura […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 10)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 10 CATTLE IN THE HAY Summer was gone, winter was coming, and now it was time for Pa to make a trip to town. Here in Minnesota, town was so near that Pa would be gone only one day, and Ma was going with him. […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 9)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 9 GRASSHOPPER WEATHER Now plums were ripening in the wild-plum thickets all along Plum Creek. Plum trees were low trees. They grew close together, with many little scraggly branches all strung with thin-skinned, juicy plums. Around them the air was sweet and sleepy, and wings […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 12)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder.  CHƯƠNG 12  NHỮNG CON NGỰA NGÀY GIÁNG SINH Thời tiết châu chấu là một thời tiết kì lạ. Ngay cả vào dịp Lễ Tạ Ơn cũng không có tuyết. Cửa căn nhà hầm mở rộng trong lúc cả nhà ăn bữa trưa dịp Lễ Tạ Ơn. Laura có […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 11)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 11  BỎ CHẠY Các  cô ngồi trọn buổi chiều yên tĩnh dài dặc trong căn nhà hầm. Bầy bò không quay lại phá các đống cỏ khô nữa. Mặt trời từ từ nghiêng xuống phía trời tây. Sắp tới lúc đi gặp bầy bò ở chỗ dải […]

Sa Mạc Tình Yêu – Desert Of Love

Sa Mạc Tình Yêu Nhạc Nhật – Lời Việt: Khúc Lan. Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng: Một lần yêu phải trăm lần khổ đau Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ […]