Archive | August 30, 2018

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 20)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 20 The Night before Christmas Pa laid the fiddle in its box, and opened the front door quickly. Snow and cold swirled in, and again a husky shout. “Hullo-o-o, Ingalls!” “It’s Boast!” Pa cried. “Come in! Come in!” He snatched his coat and cap, jerked […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 20)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 20  ĐÊM TRƯỚC GIÁNG SINH ố đặt đàn vào trong hộp, mở cửa trước thật nhanh. Tuyết và hơi lạnh xoắn vào cùng với một giọng nói khàn đục: – Chà-oo Ingalls! Bố kêu lên: – Boast! Vào đi! Vào đi! Bố chộp lấy áo choàng, mũ […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 19)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 19 Christmas Eve It had snowed all day and soft, large flakes were still falling. The winds were quiet so that the snow lay deep on the ground, and Pa took the shovel with him when he went to do the evening chores. “Well, it’s […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 19)

Ven Bờ Hồ Bạc  Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 19  BUỔI CHIỀU TRƯỚC GIÁNG SINH Suốt ngày có tuyết rơi và những bông tuyết lớn mềm mại tiếp tục rơi. Gió đêm khiến tuyết chất đầy trên mặt đất và Bố phải mang theo xẻng khi đi làm công việc thường lệ vào buổi tối. Bố […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 18)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 18 Pa Finds the Homestead After breakfast next morning Pa took his gun and set out. All that morning Laura was listening for a shot and not wanting to hear it. All morning she remembered the great wolf sitting quiet in the moonlight that shimmered […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 18)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 18  BỐ TÌM ĐƯỢC NÔNG TRẠI Sau bữa ăn điểm tâm sáng hôm sau, Bố xách súng ra đi. Suốt buổi sáng Laura lắng nghe một tiếng súng nổ và thầm mong sẽ không nghe thấy. Cô không ngừng nhớ lại con sói khổng lồ ngồi lặng […]