Archive | August 21, 2018

On The Banks Of Plum (Chapter 15)

On The Banks Of Plum  Laura Ingalls Wilder Chapter 15 The Footbridge Next day Laura was sure that N’a would not let her go to play in the creek. It was still roaring, but more softly. In the dugout, she could hear it calling her. So Laura quietly slipped outdoors without saying anything to Ma. […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương15)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 15  CÂY CẦU NHỎ Hôm sau, Laura tin chắc là mẹ không cho cô chơi trong dòng suối. Dù dịu hơn nhiều, nhưng nước vẫn đang gào thét. Từ trong căn nhà hầm, cô nghe rõ tiếng suối đang mời gọi mình. Thế là Laura lén đi […]