Archive | July 16, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 19)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 19 MR. EDWARDS MEETS SANTA CLAUS The days were short and cold, the wind whistled sharply, but there was no snow. Cold rains were falling. Day after day the rain fell, pattering on the roof and pouring from the eaves. Mary and Laura stayed close by the fire, […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 19)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 19  ÔNG EDWARDS GẶP ÔNG GIÀ NOEL Ngày ngắn dần lại, lạnh buốt, gió rít gai người, nhưng không có tuyết. Mưa gió dầm dề. Ngày nối ngày, mưa đổ xuống ào ào trên mái và xối xả trên các mái hiên. […]

Little House on the Prairie (Chapter 18)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 18 THE TALL INDIAN In those three days the norther had howled and screeched across the prairie till it blew itself out. Now the sun was warm and the wind was mild, but there was a feeling of autumn in the air. Indians came riding on the path […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 18)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 18  NGƯỜI DA ĐỎ CAO LỚN Gió bấc la hét gào hú trọn ba ngày trên đồng cỏ rồi dịu xuống. Lúc này nắng ấm hơn và gió chỉ còn hiu hiu nhưng đã gợi lên cảm giác vào thu. Những người […]