Archive | July 24, 2018

Farmer Boy (Chapter 4)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder Chapter 4 Surprise Every day at noon the wood-haulers came down Hardscrabble Hill, and the boys hitched their sleds to the bobsleds’ runners and rode away down the road. But they went only a little way, and came back in time. Only Big Bill Ritchie and his friends didn’t care how soon Mr. Corse tried to […]

Cậu Bé Quê (Chương 4)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 4  CHUYỆN BẤT NGỜ Mỗi ngày vào buổi trưa, những người chở gỗ xuống đồi Hardscrabble và đám học trò cột xe trượt tuyết của chúng vào những chiếc xe chở gỗ trượt thẳng xuống dưới đường. Nhưng chúng chỉ đi được một đoạn ngắn là phải lo […]

Farmer Boy (Chapter 3)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder Chapter 3 WINTER NIGHT After supper Almanzo took care of his moccasins. Every night he sat by the kitchen stove and rubbed them with tallow. He held them in the heat and rubbed the melting tallow into the leather with the palm of his hand. His moccasins would always be […]

Cậu Bé Quê (Chương 3)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 3  ĐÊM MÙA ĐÔNG Sau bữa ăn tối, Almanzo lo cho đôi giày da của mình. Mỗi đêm, cậu đều ngồi bên bếp lò, chà mỡ lên giày. Cậu hơ giày trên hơi nóng và dùng lòng bàn tay chà thứ mỡ khô bốc mùi lên lớp da. […]