Archive | July 20, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 24)

Little House  on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 24 INDIANS RIDE AWAY There was another long night of sleep. It was so good to lie down and sleep soundly. Everything was safe and quiet. Only the owls called “Who-oo? Whooo?” in the woods along the creek, while the great moon sailed slowly over the curve of the […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 24)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder  TẬP 2 – CHƯƠNG 24  NHỮNG NGƯỜI DA ĐỎ RA ĐI Thêm một đêm dài nữa được ngủ ngon. Thật dễ chịu được nằm xuống ngủ thoải mái. Mọi thứ đều bình yên và êm ả. Chỉ có những con cú lên tiếng “Hu-uu? Hu-uu?” Trong […]