Archive | July 27, 2018

Farmer Boy (Chapter 9)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 9 BREAKING THE CALVES Almanzo had been so busy filling the icehouse that he had no time to give the calves another lesson. So on Monday morning he said: “Father, I can’t go to school today, can I? If I don’t work those calves, they will forget how to act.” Father tugged […]

Cậu Bé Quê (Chương 9)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9 DẠY NHỮNG CON BÊ Almanzo bận rộn chứa đầy nhà chứa đá tới mức không còn thời giờ dạy dỗ mấy con bê của cậu. Vì vậy, vào buổi sáng thứ hai, cậu nói: – Ba, sáng nay con không đi học có được không? Con đã […]