Archive | July 25, 2018

Farmer Boy (Chapter 5)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 5 BIRTHDAY Next morning while Almanzo was eating his oatmeal, Father said this was his birthday. Almanzo had forgotten it. He was nine years old, that cold winter morning. “There’s something for you in the woodshed,” Father said. Almanzo wanted to see it right away. But Mother said if he did not eat […]

Cậu Bé Quê (Chương 5)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 5 KỶ NIỆM SINH NHẬT Sáng hôm sau, trong lúc Almanzo đang ăn cháo yến mạch thì ba nói hôm đó là sinh nhật của cậu. Almanzo quên mất điều đó. Cậu đã tròn chín tuổi vào buổi sáng hôm mùa đông giá lạnh này. Ba nói: – […]