Archive | July 17, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 21)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 21 INDIAN JAMBOREE Winter ended at last. There was a softer note in the sound of the wind, and the bitter cold was gone. One day Pa said he had seen a flock of wild geese flying north. It was time to take his furs to Independence. Ma said, […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ( Chương 21)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 21  HỘI LIÊN HOAN DA ĐỎ Cuối cùng mùa đông đã qua. Tiếng gió dịu hẳn và cái lạnh cắt da không còn nữa. Một bữa Bố nói đã thấy một đàn ngỗng trời đang bay về phía bắc. Đó là thời […]

Little House on the Prairie (Chapter 20)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 20 A SCREAM IN THE NIGHT The days were short and gray now, the nights were very dark and cold. Clouds hung low above the little house and spread low and far over the bleak prairie. Rain fell, and sometimes snow was driven on the wind. Hard little […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 20)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 20 TIẾNG HÉT TRONG ĐÊM Lúc này, ngày ngắn và xám xịt, còn đêm thì tối đen, lạnh buốt. Những đám mây hạ xuống sát trên ngôi nhà nhỏ và xà thấp trên khắp đồng cỏ trống hoang. Mưa rơi và đôi […]