Archive | July 13, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 14)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 14 INDIAN CAMP Day after day was hotter than the day before. The wind was hot. “As if it came out of an oven,” Ma said. The grass was turning yellow. The whole world was rippling green and gold under the blazing sky. At noon the wind died. […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 14)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 14 TRẠI DA ĐỎ Nối tiếp nhau, ngày sau nóng nực hơn ngày trước. Gió cũng hừng hực, Mẹ bảo: – Giống như chúng hắt ra từ lò lửa. Cỏ đang khô héo. Khắp nơi chỉ là những gợn sóng xanh lăn […]