Archive | July 5, 2018

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 7)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder  TẬP 2 – CHƯƠNG 7  BẦY SÓI Trọn ngày Bố và ông Edwards dựng chuồng cho Pet và Patty. Hai người lợp luôn mái, kéo dài công việc muộn tới mức Mẹ phải hâm thức ăn chờ bữa tối. Chuồng không có cánh cửa, nhưng dưới […]

Little House on the Prairie (Chapter 6)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 6 MOVING IN The walls are up,” Pa was saying to Ma in the morning. “We’d better move in and get along as best we can without a floor or other fixings. I must build the stable as fast as I can, so Pet and Patty can be […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 6)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2  CHƯƠNG 6 – CHUYỂN VÀO NHÀ Buổi sáng, Bố nói với Mẹ: – Tốt hơn là mình nên chuyển vào nhà và có xếp đặt thật gọn ghẽ dù còn thiếu nền và nhiều thứ khác. Anh phải lo dựng gấp chuồng ngựa để […]