Archive | July 23, 2018

Farmer Boy (Chapter 2)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder Chapter 2 WINTER EVENING The air was still as ice and the twigs were snapping in the cold. A gray light came from the snow, but shadows were gathering in the woods. It was dusk when Almanzo trudged up the last long slope to the farmhouse. He hurried behind Royal, […]

Cậu Bé Quê (Chương 2)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 2  BUỔI TỐI MÙA ĐÔNG Không khí như đông lại thành băng và các nhánh cây chìm trong hơi lạnh. Một làn sáng nhàn nhạt dội lên từ mặt tuyết nhưng bóng tối đã tụ lại trong những lùm cây. Trời chạng vạng khi Almanzo mải miết trên […]