Archive | July 2018

Farmer Boy (Chapter 6)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 6 FILLING THE ICE-HOUSE The weather was so cold that the snow was like sand underfoot. A little water thrown into the air came down as tiny balls of ice. Even on the south side of the house at noon the snow did not soften. This was perfect weather for cutting ice, because […]

Cậu Bé Quê (Chương 6)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 6  CHẤT ĐẦY NHÀ CHỨA ĐÁ Thời tiết lạnh đến nỗi tuyết giống như cát dưới chân. Một giọt nước bay trên không cũng rớt xuống thành một trái cầu băng tí hon. Ngay mé nam ngôi nhà, vào buổi trưa tuyết cũng không mềm hơn. Đây là […]

Farmer Boy (Chapter 5)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 5 BIRTHDAY Next morning while Almanzo was eating his oatmeal, Father said this was his birthday. Almanzo had forgotten it. He was nine years old, that cold winter morning. “There’s something for you in the woodshed,” Father said. Almanzo wanted to see it right away. But Mother said if he did not eat […]

Cậu Bé Quê (Chương 5)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 5 KỶ NIỆM SINH NHẬT Sáng hôm sau, trong lúc Almanzo đang ăn cháo yến mạch thì ba nói hôm đó là sinh nhật của cậu. Almanzo quên mất điều đó. Cậu đã tròn chín tuổi vào buổi sáng hôm mùa đông giá lạnh này. Ba nói: – […]

Farmer Boy (Chapter 4)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder Chapter 4 Surprise Every day at noon the wood-haulers came down Hardscrabble Hill, and the boys hitched their sleds to the bobsleds’ runners and rode away down the road. But they went only a little way, and came back in time. Only Big Bill Ritchie and his friends didn’t care how soon Mr. Corse tried to […]

Cậu Bé Quê (Chương 4)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 4  CHUYỆN BẤT NGỜ Mỗi ngày vào buổi trưa, những người chở gỗ xuống đồi Hardscrabble và đám học trò cột xe trượt tuyết của chúng vào những chiếc xe chở gỗ trượt thẳng xuống dưới đường. Nhưng chúng chỉ đi được một đoạn ngắn là phải lo […]

Farmer Boy (Chapter 3)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder Chapter 3 WINTER NIGHT After supper Almanzo took care of his moccasins. Every night he sat by the kitchen stove and rubbed them with tallow. He held them in the heat and rubbed the melting tallow into the leather with the palm of his hand. His moccasins would always be […]

Cậu Bé Quê (Chương 3)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 3  ĐÊM MÙA ĐÔNG Sau bữa ăn tối, Almanzo lo cho đôi giày da của mình. Mỗi đêm, cậu đều ngồi bên bếp lò, chà mỡ lên giày. Cậu hơ giày trên hơi nóng và dùng lòng bàn tay chà thứ mỡ khô bốc mùi lên lớp da. […]

Farmer Boy (Chapter 2)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder Chapter 2 WINTER EVENING The air was still as ice and the twigs were snapping in the cold. A gray light came from the snow, but shadows were gathering in the woods. It was dusk when Almanzo trudged up the last long slope to the farmhouse. He hurried behind Royal, […]

Cậu Bé Quê (Chương 2)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 2  BUỔI TỐI MÙA ĐÔNG Không khí như đông lại thành băng và các nhánh cây chìm trong hơi lạnh. Một làn sáng nhàn nhạt dội lên từ mặt tuyết nhưng bóng tối đã tụ lại trong những lùm cây. Trời chạng vạng khi Almanzo mải miết trên […]