Archive | August 11, 2019

Moveable Feast (Chapter 5)

Ernest Hemingway Chapter 5 The End of an Avocation We went racing together many more times that year and other years after I had worked in the early mornings, and Hadley enjoyed it and sometimes she loved it. But it was not the climbs in the high mountain meadows above the last forest, nor nights coming […]

Hội hè miên man (Chương 5)

Ernest Hemingway Chương 5 Hết một trò tiêu khiển Trong năm ấy và suốt những năm sau đó, chúng tôi còn nhiều lần cùng nhau đến trường đua sau khi tôi làm xong việc vào buổi sáng, Hadley rất thích và đôi khi còn nghiện nữa. Nhưng đây không giống như những lần leo lên […]

The fault in our stars (Chapter 20)

CHAPTER TƯENTY One of the less bullshitty conventions of the cancer kid genre is the Last Good Day convention, wherein the victim of cancer finds herself with some unexpected hours when it seems like the inexorable decline has suddenly plateaued, when the pain is for a moment bearable. The problem, of course, is that there’s […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 20)

CHƯƠNG 20 Một trong những lệ thường không đến nỗi nhảm nhí của dòng tiểu thuyết về bệnh nhi ung thư là Ngày Tốt Lành Cuối Cùng, trong đó nạn nhân của căn bệnh ung thư thấy mình bất ngờ có vài giờ mà cơn đau đằng đẵng đột nhiên chững lại và trong một […]

Little Women (Chapter 28)

CHAPTER TWENTY-EIGHT DOMESTIC EXPERIENCES Like most other young matrons, Meg began her married life with the determination to be a model housekeeper. John should find home a paradise, he should always see a smiling face, should fare sumptuously every day, and never know the loss of a button. She brought so much love, energy, and […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 28)

CHƯƠNG 28 SUM VẦY Laurie và Amy tổ chức lễ thành hôn tại một nhà thờ Mỹ ở Paris .Ông cụ Laurence rất phấn khởi khi cháu trai mình cưới”một trong các cô gái nhà bên”.Ông nóng lòng mong chờ buổi lễ còn hơn cả đôi bạn trẻ.Ông bà March cũng tán thành việc hôn […]

Vanity Fair (Chapter 28)

CHAPTER XXVIII In Which Amelia Invades the Low Countries The regiment with its officers was to be transported in ships provided by His Majesty’s government for the occasion: and in two days after the festive assembly at Mrs. O’Dowd’s apartments, in the midst of cheering from all the East India ships in the river, and […]

Hội chợ phù hoa (Chương 28)

CHƯƠNG 28 AMELIA SANG BỈ Trung đoàn cùng các sĩ quan sẽ được chuyển vận bằng tàu bể do chính phủ Hoàng gia cung cấp đặc biệt. Hai ngày sau bữa tiệc trà tổ chức ở nhà O’Dowd, đoàn tàu từ từ tiến theo dòng sông đi Ostend, giữa những tiếng hoan hô sôi nổi […]