Archive | August 12, 2019

Moveable Feast (Chapter 6)

Ernest Hemingway Chapter 6 Ford Madox Ford and the Devil’s Disciple The Closerie des Lilas was the nearest good café when we lived in the flat over the sawmill at 113 rue Notre-Dame-des-Champs, and it was one of the best cafés in Paris. It was warm inside in the winter and in the spring and […]

Hội hè miên man (Chương 6)

Ernest Hemingway Chương 6 Ford Madox Ford và môn đệ của qủy Hồi chúng tôi sống tại căn hộ nằm phía trên xưởng cưa số 113 rue Notre-Dames-des-Champs, Closerie des Lilas là quán café tử tế gần nhà nhất, và đó cũng là một trong những quán café được nhất ở Paris. Vào mùa đông, […]

The fault in our stars (Chapter 21)

CHAPTER TWENTY-ONE Augustus Waters died eight days after his prefuneral, at Memorial, in the ICU, when the cancer, which was made of him, finally stopped his heart, which was also made of him. He was with his mom and dad and sisters. His mom called me at three thirty in the morning. I’d known, of […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 21)

CHƯƠNG 21 Anh Augustus Waters mất tám ngày sau buổi diễn tập tang lễ đó, tại Bệnh viện Memorial, trong Phòng chăm sóc đặc biệt, khi căn bệnh ung thư, vốn đã di căn toàn bộ cơ thể anh, cuối cùng đã làm tim anh, cũng là một phần cơ thể anh, ngừng đập. Lúc […]

Little Women (Chapter 29)

CHAPTER TWENTY-NINE CALLS “Come, Jo, it’s time.” “For what?” “You don’t mean to say you have forgotten that you promised to make half a dozen calls with me today?” “I’ve done a good many rash and foolish things in my life, but I don’t think I ever was mad enough to say I’d make six […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 29)

CHƯƠNG 29 SUM VẦY Ông Bhaer dự định đến New York vài tuần có việc .Trong suốt thời gian ấy,ông tường xuyên đến thăm gia đình March.Rồi bẵng một tuần,ông không đến,Jo bồn chồn,lo lắng không yên. Một buổi chiều nọ Jo hỏi mẹ: “Mẹ ơi!Mẹ có muốn mua gì không?Lát nữa con xuống phố […]

Vanity Fair (Chapter 29)

CHAPTER XXIX Brussels Mr. Jos had hired a pair of horses for his open carriage, with which cattle, and the smart London vehicle, he made a very tolerable figure in the drives about Brussels. George purchased a horse for his private riding, and he and Captain Dobbin would often accompany the carriage in which Jos […]

Hội chợ phù hoa (Chương 29)

CHƯƠNG 29 BRUSSELS Joe thuê một đôi ngựa để kéo chiếc xe mui trần của anh ta, chiếc xe song mã lộng lẫy kiểu Luân-đôn, trong những cuộc giong xe đi chơi Brussels, trông anh ta cũng có mẽ người đáo để. George cũng mua riêng một con ngựa, anh ta và Dobbin vẫn thường […]