Archive | August 5, 2019

The fault in our stars (Chapter 14)

CHAPTER FOURTEEN On the flight home, twenty thousand feet above clouds that were ten thousand feet above the ground, Gus said, “I used to think it would be fun to live on a cloud.” “Yeah,” I said. “Like it would be like one of those inflatable moonwalk machines, except for always.” “But then in middle […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 14)

CHƯƠNG 14 Trên chuyến bay về, khi chúng tôi đang ở độ cao khoảng ba ngàn sáu trăm thước trên những đám mây mây cách mặt đất ba ngàn thước, anh Gus bảo, “Anh từng nghĩ sống trên mây rất vui.” “Ừ đúng rồi,” tôi hào hứng. “Giống như sống trong nhà phao, nhưng không […]

Little Women (Chapter 22)

CHAPTER TWENTY-TWO PLEASANT MEADOWS Like sunshine after a storm were the peaceful weeks which followed. The invalids improved rapidly, and Mr. March began to talk of returning early in the new year. Beth was soon able to lie on the study sofa all day, amusing herself with the well-beloved cats at first, and in time […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 22)

CHƯƠNG 22 JO VÀ LAURIE Suốt một năm trời Laurie học hành chăm chỉ chẳng uổng công,cuối năm anh ra trường với một tấm bằng danh dự cao qúi. Khi buổi lễ tốt nghiệp trang trọng kết thúc,anh lại được cùng Jo sánh vai rảo bước về nhà. “Anh giỏi quá,Laurie à!”Jo vui vẻ khen […]

Vanity Fair (Chapter 22)

CHAPTER XXII A Marriage and Part of a Honeymoon Enemies the most obstinate and courageous can’t hold out against starvation; so the elder Osborne felt himself pretty easy about his adversary in the encounter we have just described; and as soon as George’s supplies fell short, confidently expected his unconditional submission. It was unlucky, to […]

Hội chợ phù hoa (Chương 22)

CHƯƠNG 22 LỄ CƯỚI VÀ TUẦN TRĂNG MẬT Kẻ thù dù can đảm, gan góc đến mấy mà bị đói thì cũng phải hàng phục, cho nên trong cuộc đấu tranh ta vừa miêu tả ở trên, ông Osborne không sợ đối thủ của mình. Ông tin rằng khi cạn túi, thế nào George cũng […]