Archive | August 16, 2019

Gone with the wind (Chapter 2)

CHAPTER 2 When the twins left Scarlett standing on the porch of Tara and the last sound of flying hooves had died away, she went back to her chair like a sleepwalker. Her face felt stiff as from pain and her mouth actually hurt from having stretched it, unwillingly, in smiles to prevent the twins […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 2)

CHƯƠNG 2 Khi hai anh em song sanh để một mình Scarlett ở lại dưới vòm cổng Tara, và khi tiếng vó ngựa chìm khuất đằng xa, Scarlett đi trở về ghế như một kẻ thụy du. Da mặt nàng như bị căng ra vì đau đớn, và miệng thì đau nhức vì cứ phải […]

Moveable Feast (Chapter 10)

Ernest Hemingway Chapter 10 Scott Fitzgerald His talent was as natural as the pattern that was made by the dust on a butterfly’s wings. At one time he understood it no more than the butterfly did and he did not know when it was brushed or marred. Later he became conscious of his damaged wings […]

Hội hè miên man (Chương 10)

Ernest Hemingway Chương 10 Scott Fitzgerald Tài năng của ông tự nhiên như hoa văn bụi phấn trên cánh bướm. Đã có lúc ông cũng như bướm, không biết lúc nào hoa phấn sẽ bay đi hay tàn tạ. Sau này, ông ý thức hơn về đôi cánh bị tổn thương của mình và cấu […]

The fault in our stars (Chapter 25)

CHAPTER TWENTY-FIVE I woke up the next morning panicked because I’d dreamed of being alone and boatless in a huge lake. I bolted up, straining against the BiPAP, and felt Mom’s arm on me. “Hi, you okay?” My heart raced, but I nodded. Mom said, “Kaitlyn’s on the phone for you.” I pointed at my […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 25)

CHƯƠNG 25 Sáng hôm sau, tôi hốt hoảng choàng tỉnh khi mơ thấy mình bị trơ trọi giữa một cái hồ khổng lồ mà không có lấy một con thuyền nào. Tôi ngồi bật dậy, kéo căng đầu dây nối với máy thở BiPAP, và thấy tay Mẹ vỗ về tôi. “Chào con, con không […]

Little Women (Chapter 33)

CHAPTER THIRTY-THREE JO’S JOURNAL New York, November Dear Marmee and Beth, I’m going to write you a regular volume, for I’ve got heaps to tell, though I’m not a fine young lady traveling on the continent. When I lost sight of Father’s dear old face, I felt a trifle blue, and might have shed a […]

Vanity Fair (Chapter 33)

CHAPTER XXXIII In Which Miss Crawley’s Relations Are Very Anxious About Her The kind reader must please to remember—while the army is marching from Flanders, and, after its heroic actions there, is advancing to take the fortifications on the frontiers of France, previous to an occupation of that country—that there are a number of persons […]

Hội chợ phù hoa (Chương 33)

CHƯƠNG 33 HỌ HÀNG CRAWLEY LO LẮNG VỀ BÀ Kin bạn đọc nhớ hộ cho rằng sau những trận thắng doanh liệt ở Flanders, khi quân đội ta đang tiến lên để chiếm những pháo đài thuộc biên giới nước Pháp trước khi chiếm đóng nước này thì ở nước Anh một số nhân vật […]