Archive | August 3, 2019

The fault in our stars (Chapter 12)

CHAPTER TWELVE I woke up at four in the Dutch morning ready for the day. All attempts to go back to sleep failed, so I lay there with the BiPAP pumping the air in and urging it out, enjoying the dragon sounds but wishing I could choose my breaths. I reread An Imperial Affliction until […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 12)

CHƯƠNG 12 Tôi thức dậy lúc bốn giờ mà theo múi giờ Hà Lan thì trời đã hửng sáng. Mọi nỗ lực để ngủ trở lại đều không thành, vì vậy tôi nằm trên giường trong khi máy thở BiPAP cứ liên tục hết bơm không khí vào lại rút khí thải ra. Tuy tôi […]

Little Women (Chapter 20)

CHAPTER TWENTY CONFIDENTIAL I don’t think I have any words in which to tell the meeting of the mother and daughters. Such hours are beautiful to live, but very hard to describe, so I will leave it to the imagination of my readers, merely saying that the house was full of genuine happiness, and that […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 20)

CHƯƠNG 20 TRƯỞNG THÀNH Sau đám cưới của Meg quả là một thời gian hạnh phúc đối với gia đình March.Meg,như đã hứa,thường xuyên đến thăm bố mẹ,nhưng vào độ cuối năm,cô bắt đầu làm mẹ hai ứua trẻ,một trai,một gái.Chúng được mấy dì rất mực yêu thương,đặc biệt là Beth,cô dành hầu hết thời […]

Vanity Fair (Chapter 20)

CHAPTER XX In Which Captain Dobbin Acts as the Messenger of Hymen Without knowing how, Captain William Dobbin found himself the great promoter, arranger, and manager of the match between George Osborne and Amelia. But for him it never would have taken place: he could not but confess as much to himself, and smiled rather […]

Hội chợ phù hoa (Chương 20)

CHƯƠNG 20 ĐẠI ÚY DOBBIN ĐÓNG VAI SỨ GIẢ CỦA ÔNG TƠ HỒNG Tự nhiên đại úy Dobbin thấy mình trở thành người thu xếp lo liệu việc nhân duyên giữa George Osborne và Amelia. Không có anh ta, mối duyên khó lòng thành tựu. Anh ta mỉm cười chua chát mà nghĩ thầm rằng […]