Archive | August 18, 2019

Gone with the wind (Chapter 4)

CHAPTER 4 That night at supper, Scarlett went through the motions of presiding over the table in her mother’s absence, but her mind was in a ferment over the dreadful news she had heard about Ashley and Melanie. Desperately she longed for her mother’s return from the Slatterys’, for, without her, she felt lost and […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 4)

CHƯƠNG 4 Tối hôm ấy, Scarlett thay thế mẹ chủ tọa bữa ăn, nhưng đầu óc nàng cứ rối cuồng vì cái tin kinh khủng về Ashley và Melanie. Tuyệt vọng, nàng mong mẹ trở về từ nhà Slattery bởi vì, nếu không có bà, nàng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Bọn Slattery […]

Hội hè miên man (Chương 13)

Ernest Hemingway Chương 13 Phụ lục nhân vật lịch sử Anderson Sherwood (1876-1941), nhà văn Mĩ chuyên viết truyện ngắn. Tập truyện Winesburg, Ohio nổi tiếng của ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều tác giả Mĩ như Ernest Hemingway, William Faulkner, Thomas Wolfe, John Steinbeck cũng như những người khác. Không bao lâu […]

Moveable Feast (Chapter 12)

Ernest Hemingway Chapter 12 There Is Never Any End to Paris When there were the three of us instead of just the two, it was the cold and the weather that finally drove us out of Paris in the winter time. Alone there was no problem when you got used to it. I could always […]

Hội hè miên man (Chương 12)

Ernest Hemingway Chương 12 Không bao giờ có kết thúc với Paris Khi chúng tôi đã là ba người thay vì chỉ có hai, rốt cuộc thì thời tiết và giá lạnh của mùa đông cũng buộc chúng tôi phải chạy khỏi Paris. Lúc mới chỉ có hai chúng tôi thì chẳng có vấn đề […]

Little Women (Chapter 35)

CHAPTER THIRTY-FIVE HEARTACHE Whatever his motive might have been, Laurie studied to some purpose that year, for he graduated with honor, and gave the Latin oration with the grace of a Phillips and the eloquence of a Demosthenes, so his friends said. They were all there, his grandfather—oh, so proud—Mr. and Mrs. March, John and […]

Vanity Fair (Chapter 35)

CHAPTER XXXV Widow and Mother The news of the great fights of Quatre Bras and Waterloo reached England at the same time. The Gazette first published the result of the two battles; at which glorious intelligence all England thrilled with triumph and fear. Particulars then followed; and after the announcement of the victories came the […]

Hội chợ phù hoa (Chương 35)

CHƯƠNG 35 MẸ GÓA CON CÔI Trong thời gian ấy, những tin tức về chiến dịch “Bốn cánh tay” và “Waterloo” cũng vang dội về tận nước Anh. Báo “Tin tức” là tờ báo đầu tiên công bố kết quả của hai trận đánh. Những tin tức vinh quang ấy khiến cho toàn thể nước […]