Archive | August 14, 2019

Vanity Fair (Chapter 32)

CHAPTER XXXII In Which Jos Takes Flight, and the War Is Brought to a Close We of peaceful London City have never beheld—and please God never shall witness—such a scene of hurry and alarm, as that which Brussels presented. Crowds rushed to the Namur gate, from which direction the noise proceeded, and many rode along […]

Hội chợ phù hoa (Chương 32)

CHƯƠNG 32 JOE ĐI TRỐN VÀ CHIẾN TRANH KẾT THÚC Dân thành phố Luân-đôn thanh bình chúng ta chưa hề bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng hỗn độn, hốt hoảng như ở Brussels lúc này (cầu Chúa tránh cho chúng ta điều đó). Nhiều đám đông chen lấn nhau tiến vê phía cổng […]

Moveable Feast (Chapter 8)

Ernest Hemingway Chapter 8 A Strange Enough Ending The way it ended with Gertrude Stein was strange enough. We had become very good friends and I had done a number of practical things for her such as getting her long book started as a serial with Ford and helping type the manuscript and reading her […]

Hội hè miền man (Chương 8)

Ernest Hemingway Chương 8 Một kết thúc kể cũng lạ thường Cách kết thúc mọi chuyện với Gertrude Stein kể cũng lạ. Chúng tôi trở thành bạn rất tốt của nhau và tôi đã làm cho bà một số việc, như gửi Ford đăng nhiều kì cái truyện rất dài của bà, giúp đánh máy […]

The fault in our stars (Chapter 23)

CHAPTER TWENTY-THREE A couple days later, I got up around noon and drove over to Isaac’s house. He answered the door himself. “My mom took Graham to a movie,” he said. “We should go do something,” I said. “Can the something be play blind-guy video games while sitting on the couch?” “Yeah, that’s just the […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 23)

CHƯƠNG 23 Vài ngày sau, tôi thức dậy vào buổi trưa và lái xe đến nhà anh Isaac. Anh tự mở cửa. “Mẹ anh đưa thằng Graham đi xem phim rồi,” anh thông báo. “Chúng ta nên làm gì đó,” tôi nói. “Gì đó có thể là ngồi chơi điện tử dành cho người khiếm […]

Little Women (Chapter 31)

CHAPTER THIRTY-ONE OUR FOREIGN CORRESPONDENT London Dearest People, Here I really sit at a front window of the Bath Hotel, Piccadilly. It’s not a fashionable place, but Uncle stopped here years ago, and won’t go anywhere else. However, we don’t mean to stay long, so it’s no great matter. Oh, I can’t begin to tell […]

Vanity Fair (Chapter 31)

CHAPTER XXXI In Which Jos Sedley Takes Care of His Sister Thus all the superior officers being summoned on duty elsewhere, Jos Sedley was left in command of the little colony at Brussels, with Amelia invalided, Isidor, his Belgian servant, and the bonne, who was maid-of-all-work for the establishment, as a garrison under him. Though […]

Hội chợ phù hoa (Chương 31)

CHƯƠNG 31 JOE SEDLEY TRÔNG NOM EM GÁI Tất cả các sĩ quan cao cấp đều phải lo nhiệm vụ ở nơi khác nên trao quyền quản lý cái thuộc địa nhỏ bé ở Brussels lại cho Joe Sedley. Dưới quyền anh ta có Amelia đang ốm, có Isidor thằng hầu người Bỉ, và một […]