Archive | August 1, 2019

The fault in our stars (Chapter 10)

CHAPTER TEN We could only take one suitcase. I couldn’t carry one, and Mom insisted that she couldn’t carry two, so we had to jockey for space in this black suitcase my parents had gotten as a wedding present a million years ago, a suitcase that was supposed to spend its life in exotic locales […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 10)

CHƯƠNG 10 Chúng tôi chỉ có thể mang một va-li. Tôi không thể mang vác gì còn Mẹ khăng khăng bảo bà không thể xách hai va-li. Cho nên chúng tôi phải khéo léo sắp đồ vào chiếc va-li màu đen — món quà cưới mà Ba Mẹ tôi đã nhận được từ một triệu […]

Little Women (Chapter 18)

CHAPTER EIGHTEEN DARK DAYS Beth did have the fever, and was much sicker than anyone but Hannah and the doctor suspected. The girls knew nothing about illness, and Mr. Laurence was not allowed to see her, so Hannah had everything her own way, and busy Dr. Bangs did his best, but left a good deal […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 18)

CHƯƠNG 18 NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM Cô trông thấy bố vẫn đang nằm nghỉ trong phòng,cạnh là mẹ và hai em. “Ôi,bố!Bố xuống ngay đi”.Jo kêu lên thúc gịuc,ngăn không cho anh Brooke hôm chị Meg nữa.Chị ấy có vẻ thích thế lắm!thậm chí anh ta còn dám hôn cả con,rồi lại yêu cầu con […]

Vanity Fair (Chapter 18)

CHAPTER XVIII Who Played on the Piano Captain Dobbin Bought Our surprised story now finds itself for a moment among very famous events and personages, and hanging on to the skirts of history. When the eagles of Napoleon Bonaparte, the Corsican upstart, were flying from Provence, where they had perched after a brief sojourn in […]

Hôi chợ phù hoa (Chương 18)

CHƯƠNG 18 AI CHƠI CHIẾC DƯƠNG CẦM DOBBIN MUA? Câu chuyện của chúng ta giờ đây bỗng bao gồm cả những sự kiện và những nhân vật danh tiếng, và bám vào rìa dòng lịch sử. Bầy diều hâu của Napoléon Bonaparte, tên dân đảo Corse hãnh tiến, sau một thời gian ngắn bị cầm […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (36)

18/2/1965 Buổi sáng đầu tiên anh dậy trên miền cao này. Vẫn còn thấy mình bị đày ải vì không khí đầm ấm vừa qua. Buổi sáng có sương rất mỏng. Anh ngồi hong mình trước thềm nhà rồi đi qua những con đường đất đỏ như vẫn hằng đi. Nắng cũng lên rồi đó. […]