Archive | August 19, 2019

Gone with the wind (Chapter 5)

CHAPTER 5 It was ten o’clock in the morning. The day was warm for April and the golden sunlight streamed brilliantly into Scarlett’s room through the blue curtains of the wide windows. The cream-colored walls glowed with light and the depths of the mahogany furniture gleamed deep red like wine, while the floor glistened as […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 5)

CHƯƠNG 5 Mười giờ sáng, ngày có hơi ấm so với tiết tháng tư, và xuyên qua bức màn xanh treo ở khung cửa sổ rộng, những tia nắng vàng rực rỡ tràn vào phòng Scarlett. Những bức tường màu kem rực hồng ánh sáng, hóc kẹt của bàn ghế bằng gỗ đào hoa tâm […]

Little Women (Chapter 36)

CHAPTER THIRTY-SIX BETH’S SECRET When Jo came home that spring, she had been struck with the change in Beth. No one spoke of it or seemed aware of it, for it had come too gradually to startle those who saw her daily, but to eyes sharpened by absence, it was very plain and a heavy […]

Vanity Fair (Chapter 36)

CHAPTER XXXVI How to Live Well on Nothing a Year I suppose there is no man in this Vanity Fair of ours so little observant as not to think sometimes about the worldly affairs of his acquaintances, or so extremely charitable as not to wonder how his neighbour Jones, or his neighbour Smith, can make […]

Hội chợ phù hoa (Chương 36)

CHƯƠNG 36 LÀM THẾ NÀO SỐNG ĐÀNG HOÀNG KHÔNG MỘT ĐỒNG LỢI TỨC Có lẽ Hội chợ phù hoa này làm gì có ai thờ ơ đến nỗi không thỉnh thoảng nhòm ngó tí chút đến việc làm ăn của người quen kẻ thuộc, hoặc quá từ bi đến mức không buồn ngạc nhiên tự […]