Archive | August 17, 2019

Gone with the wind (Chapter 3)

CHAPTER 3 Ellen O’Hara was thirty-two years old, and, according to the standards of her day, she was a middle-aged woman, one who had borne six children and buried three. She was a tall woman, standing a head higher than her fiery little husband, but she moved with such quiet grace in her swaying hoops […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 3)

CHƯƠNG 3 Ellen O’Hara đã ba mươi hai tuổi, ở vào thời đó, bà được coi như một thiếu phụ trung niên, đã từng sanh 6 đứa con và chôn hết 3. Bà cao lớn, cao hơn chồng một cái đầu nhưng với dáng đi mềm mại làm nhún nhảy nhịp nhàng tà áo phồng […]

Hội hè miên man (Chương 11)

Ernest Hemingway Chương 11 Diều hâu không chia phần Scott Fitzgerald mời chúng tôi đến ăn trưa với Zelda, vợ anh và cô con gái bé bỏng ở căn hộ có sẵn đồ đạc ở số 14 rue de Tilsitt. Tôi không nhớ gì nhiều về căn hộ ngoài ấn tượng về sự âm u […]

Moveable Feast (Chapter 11)

Ernest Hemingway Chapter 11 Hawks Do Not Share Scott Fitzgerald invited us to have lunch with his wife Zelda and his little daughter at the furnished flat they had rented at 14 rue Tilsitt. I cannot remember much about the flat except that it was gloomy and airless and that there was nothing in it […]

Little Women (Chapter 34)

CHAPTER THIRTY-FOUR FRIEND Though very happy in the social atmosphere about her, and very busy with the daily work that earned her bread and made it sweeter for the effort, Jo still found time for literary labors. The purpose which now took possession of her was a natural one to a poor and ambitious girl, […]

Vanity Fair (Chapter 34)

CHAPTER XXXIV James Crawley’s Pipe Is Put Out The amiable behaviour of Mr. Crawley, and Lady Jane’s kind reception of her, highly flattered Miss Briggs, who was enabled to speak a good word for the latter, after the cards of the Southdown family had been presented to Miss Crawley. A Countess’s card left personally too […]

Hội chợ phù hoa (Chương 34)

CHƯƠNG 34 CÁI TẨU CỦA JAMES CRAWLEY BỊ QUẲNG ĐI Thấy Pitt Crawley nhã nhặn, lại thấy công nương Jane tỏ ra rất lịch sự với mình, bà Briggs lấy làm hể hả lắm; cho nên lúc nhận được tấm danh thiếp của Southdown phu nhân, bà thấy mình phải nói tốt về công nương […]