Archive | August 4, 2019

The fault in our stars (Chapter 13)

CHAPTER THIRTEEN The next morning, our last full day in Amsterdam, Mom and Augustus and I walked the half block from the hotel to the Vondelpark, where we found a café in the shadow of the Dutch national film museum. Over lattes—which, the waiter explained to us, the Dutch called “wrong coffee” because it had […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 13)

CHƯƠNG 13 Sáng hôm sau, ngày cuối cùng của chúng tôi ở Amsterdam, Mẹ cùng Augustus và tôi đi bộ đến Công viên Vondelpark chơi. Ở đó, chúng tôi tìm thấy một quán cà phê nhỏ ẩn mình dưới bảo tàng điện ảnh quốc gia Hà Lan. Nhâm nhi tách latte – mà theo lời […]

Little Women (Chapter 21)

CHAPTER TWENTY-ONE LAURIE MAKES MISCHIEF, AND JO MAKES PEACE Jo’s face was a study next day, for the secret rather weighed upon her, and she found it hard not to look mysterious and important. Meg observed it, but did not trouble herself to make inquiries, for she had learned that the best way to manage […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 21)

CHƯƠNG 21 JO Ở NEW YORK New York,tháng 11. Mẹ và Beth thương nhiều, Suốt thời gian ở đây,con sẽ viết thư cho mẹ và em những lá thư thật dài.Con có rất nhiều điều muốn kể,mặc dù con không phải là một qúi công nương trẻ đi du lịch Châu Âu như Amy. Bà […]

Vanity Fair (Chapter 21)

CHAPTER XXI A Quarrel About an Heiress Love may be felt for any young lady endowed with such qualities as Miss Swartz possessed; and a great dream of ambition entered into old Mr. Osborne’s soul, which she was to realize. He encouraged, with the utmost enthusiasm and friendliness, his daughters’ amiable attachment to the young […]

Hội chợ phù hoa (Chương 21)

CHƯƠNG 21 CÃI NHAU VÌ MỘT CÔ GÁI TRIỆU PHÚ Người ta rất dễ yêu bất cứ cô gái nào có những đức tính như cô Swartz. Trông thấy cô gái triệu phú, trong trí ông lão Osborne nảy ngay ra một giấc mơ to tát đầy tham vọng. Ông ta sốt sắng và ngọt […]