Thư tình gửi một người – The Love Letter (92)

Thư tình gửi một người (92)

1967

Ánh thân yêu,

Anh biết rằng Ánh thương anh lắm nên mới giân anh như thế. Tuy nhiên phạt anh hai ngày cũng đã nhiều lắm rồi. Anh đã chờ suốt hai buổi chiều và sáng. Thôi đừng giận anh nữa. Mùa xuân sẽ qua và anh chỉ mong giữ lấy từng ngày thật quý báu.

Anh xin lỗi Ánh nghìn lần.

Ngày đã buồn bã lắm. Hãy biết độ lượng với nhau.

Anh chờ Ánh sáng mai nghe Ánh.

Nghe em.

Hai ngày cũng đã quá nhiều cho anh

T’embrasse

Anh,

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Love Letter (92)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

1967

My dear Ánh,

I know you love me as much as you hold it against me. But you punished me for a couple of days, so that’s still a lot.

It took me two afternoons and two mornings. No more hard feelings. Spring is about to pass and I just want to keep every day valuable.

I felt sorry and apologized to you a thousand times.

The days passed with sadness. We have to be tolerant towards one another.

I’m expecting you in the morning.

That’s too long for me to wait two days.

Let me give you a hug.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: