Archive | May 21, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (94)

Thư tình gửi một người (94) Huế, 3.4.1969 Dao Ánh, Trưa hôm qua bác gái thăm nhà anh. Cùng đi có cả cô chị bà con của Ánh. Anh đã gửi vào Ánh hai cái thư, nghe nói địa chỉ khó đến, hay có thể đến mà vì một lý do nào đó Ánh không […]